Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie chronić ludzi i mienie przed pożarami, wybuchami i pożarami lub przynajmniej minimalizować szkody. Główne zadania takich systemów to ostrzeganie o zapłonie, lokalizacja ogniska pożaru lub wybuchu oraz jego ugaszenie. W celu poprawy systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego każdy budynek powinien być wyposażony w system ochrony przeciwpożarowej, system przewidywania pożaru oraz specjalny system środków organizacyjno-technicznych, które pozwolą na szybką ewakuację ludzi z obiektu i ugaszenie pożaru. Kategoria „Systemy przeciwpożarowe” oferuje ochronę budynku za pomocą systemu sygnalizacji pożaru i systemu gaśniczego, a także sprzętu gaśniczego, w szczególności gaśnic i innego sprzętu do systemów przeciwpożarowych.

Читати далі...