Złom metali żelaznych i nieżelaznych

Złom metali żelaznych i nieżelaznych można zdefiniować jako: wszelkie wyroby metalowe lub ich części, które utraciły swoją wartość użytkową i nie nadają się już do bezpośredniego użytku. Produkty takie (mogą również zawierać wady nieodwracalne) poddawane są obróbce polegającej na sortowaniu, prasowaniu, pakowaniu, mieleniu i cięciu w celu utylizacji w metalurgii lub innych gałęziach przemysłu. W kategorii „złom metali żelaznych i nieżelaznych” do dalszej sprzedaży lub przerobu oferowany jest złom metali żelaznych i nieżelaznych.

Replica Watches www.replicatime.me

Читати далі...