Dziedzina inżynierii mechanicznej. Sprzęt do budowy maszyn