Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики (ІФРГ) Національної академії наук України – провідна науково-дослідна установа, в якій…

Телефон: (044) 257-92-31
Факс: (044) 257-28-65
Email: marketing@ifrg.kiev.ua
Веб сайт: ifrg.kiev.ua
Адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 31/17

Інститут фізіології рослин і генетики (ІФРГ) Національної академії наук України – провідна науково-дослідна установа, в якій виконується широкий спектр важливих фундаментальних і прикладних досліджень за такими основними науковими напрямами:

  • з’ясування фізіолого-біохімічних і молекулярно-генетичних закономірностей стійкості та адаптації рослинних систем;
  • дослідження фотосинтезу, мінерального живлення рослин, біологічної азотфіксації та можливостей використання біологічно активних речовин і сполук із гербіцидною активністю;
  • вивчення механізмів генетичних процесів з метою розроблення наукових основ селекції рослин;
  • збереження й раціональне використання рослинних генофондів, створення нових біо- і нанотехнологій, отримання та вивчення генетично модифікованих організмів.