Нострум, ТД

Нострум, ТД

Добрива є одним з найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин.Вочевидь, що озимі культури (пшениця, ячмінь, ріпак)…

Телефон: (067)421-78-89
Cайт: nostrum.biznes-pro.ua

Добрива є одним з найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин.
Вочевидь, що озимі культури (пшениця, ячмінь, ріпак) суттєво відрізняються від ярих.
У своєму розвитку озимі проходять досить тривалий період анабіозу (призу­пинення вегетації), який припадає на зиму. Враховуючи кліматичні умови України, у цей період мож­ливий такий збіг погодних умов, за яких рослини мають суттє­вий ризик загибелі, знаходячись у пригніченому стані, що призво­дить до значних втрат врожаю. Насамперед, такими небезпечни­ми чинниками є тривала відлига з наступним різким похолоданням і суттєвими морозами та відсутніс­тю снігового покрову.

Особливо великим є ризик за­гибелі значної частини посівів, якщо рослини входять в зиму ослабленими, зі слаборозвине­ною кореневою системою. Тому доцільно особливу увагу приді­лити осіннім заходам, що спрямо­вані на підготовку рослин до зи­мівлі:

 - профілактика та боротьба з хворобами;
 - підвищення зимостій­кості;
 - стимуляція розвитку коре­невої системи;
 - забезпечення рос­лин необхідним комплексом по­живних елементів.

Для цього ви­конують обробку насіння
Наноактиватором  «Нано-Мінераліс» + ТестаЛип (Насіння) + Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) та (Кремній – Калій)